Doç. Aytap Sezer


Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Avrasya Üniversitesi
İdari Görevi :
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Yüksek Enerji Astrofiziği, Galaktik Süpernova Kalıntıları
Kişisel Web Sitesi :