Prof. Fehmi Ekmekçi


Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Ankara Üniversitesi
İdari Görevi :
İş Adresi : Ankara Üni., Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 06100 Tandoğan-Ankara
İş Telefonu : (312)2126720-1273
İş Faks : 90(312)2232395
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Kromosferik etkin yıldızlar, Fotometrik gözlem analizi, Tayfsal analiz
Kişisel Web Sitesi :